Als ondernemer bent u specialist op uw vakgebied. Het ondernemen brengt echter ook andere taken en verantwoordelijkheden met zich mee. Het voeren van een goede administratie kan hier een voorbeeld van zijn. Op deze site geeft AdmiDi inzicht in het dienstpakket waarmee u ondersteund kan worden, zodat u zich kunt concentreren op de zaken waar u goed in bent.

Onze missie is om elke klant de maximale effectiviteit in zijn bedrijfsvoering te realiseren door zo efficiënt mogelijk gebruik te laten maken van de administratie. Ook een effectieve boost geven aan het gebruiksgemak en het plezier in het werk is hierbij voor AdmiDi het doel. De inzet van @dmiDi en haar partners draagt bovenal bij aan het behalen van persoonlijke, alsmede de zakelijke groei bij haar klanten.

Wij nemen u op administratief gebied veel werk uit handen en dienen u van advies op bedrijfseconomisch, fiscaal- en administratief terrein. Dit kan worden gerealiseerd door middel van automatisering (software online dan wel offline), als ook door middel van een goede verwerking van de administratie, hetzij door ons kantoor dan wel door uzelf en gecontroleerd door ons kantoor. Hierdoor kan er op de kosten worden bespaard, kan er op een juiste wijze achter de vorderingen worden aangezeten (aanmaningen etc.) en kan er juiste management informatie worden verstrekt, zoals periode cijfers etc.

Admidi is een administratiekantoor, dat gespecialiseerd is op het gebied van administratieve dienstverlening en een stuk automatisering hiervan.

Admidi kan de administratie controleren of alleen jaarrekening samenstellen met de daarbij behorende fiscale aangifte tot en met het verzorgen van de gehele administratie voor u, naar keuze op uw eigen werkplek of op ons kantoor met uw eigen software of met middels software die wij gebruiken. Dit kan tevens offline dan wel online gedaan worden, naar gelang uw wensen zijn.

Efficiënt
Sinds 2009 werken wij voor enkele klanten de boekhouding online bij middels Yuki.nl of middels KingOnline. Met betrekking tot de online boekhouding sluit u een abonnement af bij Yuki of King en AdmiDi kan uw administratie naar gewenst invoeren en/of controleren. Uw abonnement wordt rechtstreeks met u afgesloten dus indien u uw administratie elders wil laten invoeren cq controleren, dan kunt u het abonnement gewoon behouden.

Uiteraard blijft het ook mogelijk om uw administratie door Admidi te laten invoeren zonder een abonnement, uw gegevens zijn dan echter ook niet online op te vragen. Sinds de oprichting van AdmiDi werken wij met King business software welke op het eigen systeem offline draait.