Salarisadministratie

  • opstarten van een volledige salarisadministratie
  • periodiek verwerken van salarisposten, loonjournalen, salarisstrookjes en aangifte loonbelasting
  • opstellen diverse salarisberekeningen, bruto naar netto, vakantiegeld etc.
  • opzetten fiscaal interessante beloningsstructuur voor werknemers
  • verwerken diverse formulieren (ziekenfonds, loonbelastingverklaring, bedrijfsvereniging etc)
  • bezwaren tegen onterechte naheffingsaanslagen
  • regelen procedures met bedrijfsvereniging
  • opstellen arbeidsovereenkomsten